طراحی سایت درمانگاه حیدریها

در سال ۱۳۸۵ با دریافت موافقت اصولی نسبت به تاسیس درمانگاه اقدام شد که بعد از سه سال در سال ۱۳۸۸ مورد بهره برداری قرار گرفت و بطور رسمی هم زمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) در سال ۱۳۸۹ بطور رسمی و با حضور مقامات محلی از جمله امام جمعه محترم و فرمانداری شهرستان ورامین افتتاح گردید. و هر ماه بیش ۵۰۰۰ بیمار در بخشهای مختلف مورد پذیرش قرار میگیرد و نقش مهمی در تامین سرانه بهداشتی و درمانی شهرستان داشته است هم اکنون دارای بخش عمومی با ۵ پزشک بخش تخصصی با ۲۰ پزشک متخصص بخش آزمایشگاه – داروخانه فیزیو تراپی و تخصص های مهمی همچون قلب و عروق مغز و اعصاب و چشم و … میباشد.و همچنین بخش رادیولوژی امآر آی و پوست و آزمایشگاه نیز به خدمات درمانگاه اضافه شده است.

هزینه های درمانگاه از سرمایه گذاری خیرین و خاندان حیدریها و بخشی هم توسط صندوق قرض الحسنه حیدریها تامین گشته است و تا کنون از محل کمک های دولتی هیچگونه استفاده ننموده است

http://www.heydarihapolyclinic.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87http://www.heydarihapolyclinic.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87//